Bc. Lenka Žilinčíková

Bakalářská práce

Konflikty mezi partnery po narození prvního dítěte z pohledu matek

Conflicts between partners after the birth of the first child from mothers' view
Anotace:
Narození dítěte je všeobecně vnímáno jako obohacující a šťastná událost v lidském životě. Mezi širší veřejností ovšem už není natolik známa skutečnost, že po narození dítěte dochází k poklesu kvality partnerského života. Na základě předchozích výzkumů je doloženo, že období přechodu k rodičovství je spojeno s častějším výskytem partnerských konfliktů. V tomto výzkumu byly sledovány vztahy mezi několika …více
Abstract:
The child birth is generally perceived as an enriching and happy event in human life. Among the general public, however, it is not a well known fact that after a child birth the partner life quality decrease comes about. Based on the previous research, it has been documented that the period of transition towards parenthood is connected with a more frequent occurrence of conflicts between the partners …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Kristína Chabadová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií