Bc. Petr Elizeus

Diplomová práce

Volby do zastupitelstev obcí v ČR: Analýza výsledků voleb 2018 v krajském městě Karlovy Vary

Municipal elections in the Czech Republic: Analysis of 2018 elections in Karlovy Vary
Anotace:
Obsahem této diplomové práce je v teoretické části popsat volební proces u voleb do zastupitelstev obcí. Obce, jejich území a občané jsou základními samosprávnými územními jednotkami našeho státu. Obce prostřednictvím svých orgánů (tj. zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, obecní úřad a další zvláštní orgány obce) provádějí samosprávu a svěřenou státní správu. Nejdůležitějším orgánem obce je zastupitelstvo …více
Abstract:
The content of this diploma thesis in the theoretical part is to describe the electoral process of election to municipal councils. Municipalities, its territories and citizens are the basic self-governing territorial units of our state. Municipalities do administration through its authorities (it means municipal councils, mayor, municipal office and other special municipal authorities) and realize …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Marián Sekerák, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. David Sláma

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů