Bc. Tereza Hejdová

Bakalářská práce

Volby do zastupitelstev obcí

Elections to the Municipal Council
Anotace:
Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou voleb do zastupitelstev obcí, konkrétně metodou korespondenčního hlasování, jejími výhodami a nevýhodami zavedení a případné aplikovatelnosti i na tento druh voleb. Cílem této bakalářské práce je představit si a seznámit se s problematikou návrhu zákona o korespondenčním hlasování a metodou samotnou. Dále představení si aplikace na volby do obecních …více
Abstract:
In my bachelor thesis I deal with the problematics of the elections to the municipal council, specifically via the corresponding voting method, its advantages and disadvantages of its introduction and possible applicability on this kind of elections. The aim of this bachelor thesis is to introduce and get to know the problematics of the bill proposal of the corresponding voting and the method itself …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Jiří Novotný
  • Oponent: doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní