Bc. Veronika Janů

Master's thesis

Pojetí work-life balance manažerů v IT

IT managers' perspectives of work-life balance
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na koncept work-life balance, tedy slaďování práce a soukromého života. Cílem práce je přiblížit subjektivní vnímání work-life balance u specifické skupiny manažerů pracujících v IT sektoru. Teoretická část poukazuje na koncept work-life balance ve společenském kontextu, představuje jeho teorie, vysvětluje souvislosti s vybranými psychologickými faktory z oblasti psychologie …more
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to introduce the concept of work-life balance and its reconciliation from the perspective of IT managers. Theoretical part presents concepts of work-life balance in a social context as well as its theories and also deals with the intervening factors from the field of health psychology and psychology of work and organization. The empirical part provides a qualitative …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2018
  • Supervisor: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.
  • Reader: PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta