Ing. Lenka Křížová

Diplomová práce

Český film jako součást mediální strategie

Czech movie as a part of media strategy
Anotace:
Diplomová práce „Český film jako součást mediální strategie“ pojednává o problematice médií v České republice celkem v devíti kapitolách. Teoretická část práce, obsahující první tři kapitoly se zabývá charakteristikou a základním členění médií, dále podrobnějším rozborem jednotlivých typů médií, jejich postavení v prostředí českého mediálního trhu a nakonec pohled na média z hlediska legislativy. Praktické …více
Abstract:
Diploma work „Czech film as a part of media strategy“ dealt with a media difficulties in Czech Republic altogether in nine chapters. Teoretical part is divided into first three chapters which deal with the character of the media and the basics of media structure, along with further analysis of each media type, their media position on Czech media market and finally the media look-out in term of legislation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 10. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 11. 2008
  • Vedoucí: JUDr. Petr Majerik
  • Oponent: PhDr. Pavel Čírtek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance