Bc. Marek Holášek

Bachelor's thesis

Pierre Schaeffer v Čechách: domácí reflexe musique concrète

Pierre Schaeffer in Czech Republic: local reflection of the musique concrète
Abstract:
Za „konkrétní hudbu“ (ve francouzském originálu „musique concrète“) považujeme hudební/zvukovou tvorbu vznikající nekonvenční cestou vůči hudbě klasické, tj. základem je materiál, který se ve fázi experimentování následně přetváří v kompozici. Nejznámějším jménem ve spojitosti s „musique concrète“ je francouzský skladatel Pierre Schaeffer. Právě jeho jméno je výchozím bodem bakalářské práce „Pierre …more
Abstract:
As "concrete music" (fr. orig. "musique concrète") we consider music or sound creations developed in nonconformal way opposite to classical music, i.e. a basis is a material that is transformed into a composition. The most famous name related to "musique concrète" is French composer Pierre Schaeffer. His name is the entry point of the bachelor thesis „Pierre Schaeffer in Czech Republic: local reflection …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 12. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 2. 2015
  • Supervisor: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / Theory of Interactive Media