Bc. Marek Holášek

Bakalářská práce

Pierre Schaeffer v Čechách: domácí reflexe musique concrète

Pierre Schaeffer in Czech Republic: local reflection of the musique concrète
Anotace:
Za „konkrétní hudbu“ (ve francouzském originálu „musique concrète“) považujeme hudební/zvukovou tvorbu vznikající nekonvenční cestou vůči hudbě klasické, tj. základem je materiál, který se ve fázi experimentování následně přetváří v kompozici. Nejznámějším jménem ve spojitosti s „musique concrète“ je francouzský skladatel Pierre Schaeffer. Právě jeho jméno je výchozím bodem bakalářské práce „Pierre …více
Abstract:
As "concrete music" (fr. orig. "musique concrète") we consider music or sound creations developed in nonconformal way opposite to classical music, i.e. a basis is a material that is transformed into a composition. The most famous name related to "musique concrète" is French composer Pierre Schaeffer. His name is the entry point of the bachelor thesis „Pierre Schaeffer in Czech Republic: local reflection …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií

Práce na příbuzné téma