Bc. Anežka Pelikánová

Bakalářská práce

Působení Křesťanské mezinárodní misie u Romů v okolí Spišské Nové Vsi

Influence of the Mezinárodní křesťanská misie (International Christian Mission) among the Roma in the region of Spišská Nová Ves
Anotace:
Bakalářská práce {\clqq}Působení Křesťanské mezinárodní misie" u Romů v okolí Spišské Nové Vsi se zabývá vlivem romského pastora Emila Adama na jednotlivé aspekty života Romů ve vybraných slovenských osadách. Práce zkoumá důvody ke konverzi, transformaci romské identity díky působení misie a vliv činnosti této misie na morální změny v životě konvertitů. Důraz v práci je kladen na podobnost či konflikt …více
Abstract:
The bachelor work {\clqq}Activities of the Mezinárodní křesťanská misie (International Christian Mission) among the Romans in the region of Spišská Nová Ves" deals with the influence of the Roman pastor Emil Adam to particular aspects of everyday life of Romans living in chosen Roman enclaves. The work explores motivations to a conversion, transformation of Roman identity and its moral influence. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Zbyněk Andrš, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pelikánová, Anežka. Působení Křesťanské mezinárodní misie u Romů v okolí Spišské Nové Vsi. Pardubice, 2008. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická