Bc. Jana Králíková

Master's thesis

Specifické poruchy učení u dětí s poruchami sluchu

Specific learning disorders of children with hearing lesion
Abstract:
Bc. KRÁLÍKOVÁ, J. „Specifické poruchy učení u dětí s poruchami sluchu“. - diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky, 2009. Studie je zaměřená na definici specifických poruch učení, jejich projevy, etiologií, diagnostikou, způsoby reedukace a hodnocení žáků se specifickou poruchou učení a problematikou sluchově postižených osob a sluchově postižených …more
Abstract:
Bc. KRÁLÍKOVÁ, J. „Specific learning disorders of children with hearing lesion.“- diploma thesis. Brno, Masaryk University, Pedagogical College, Special Pedagogical Department, 2009. The thesis is focused on a definition of specific learning disorders, their effects, an etiology, diagnostics, methods for re-education and a marking of children with specific learning disorder, problems of persons with …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2009
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Lenka Hricová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta