Mgr. Lenka Gajzlerová, Ph.D.

Rigorózní práce

Specifika ve výuce žáků se specifickými vzdělávacími potřebami se zřetelem na využití digitálních technologií v základní škole

The Specifics in teaching children with special educational needs with regard to the use of digital technologies in basic schools
Anotace:
Rigorózní práce se zabývá tématem možnosti využití digitálních technologií, pomůcek a počítačů, včetně hardwarového a softwarového vybavení v edukačním procesu z pohledu pedagogů a ředitelů základních škol prvního i druhého stupně. Práce je členěna do pěti kapitol, kdy první tři jsou teoretické, zaměřené na speciálně pedagogická východiska, inkluzivní vzdělávání, okruh žáků se speciálními vzdělávacími …více
Abstract:
This rigorous thesis deals with the topic of possible use of digital technologies, equipment and computers, including hardware and software, in the educational process. It is presented from the point of view of teachers at 1 and 2 stage and the headmasters of primary schools. The thesis is divided into five parts. The first three are theoretical, concentrating closely on special pedagogy and its theory …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 4. 2012
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta