Mgr. Hana Adámková, DiS.

Bakalářská práce

Kvalita života pacienta s diplopií

Quality of life in patient with diplopia
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá kvalitou života pacienta s diplopií. Jejím cílem je zmapovat různé oblasti života pacienta, na něž má diplopie největší vliv. V úvodní části si blíže představíme diplopii jako symptom. Dále hovoříme o příčinách diplopie a kvalitě života pacienta s diplopií. Též se zabýváme možnostmi řešení diplopie a prevencí jejího vzniku. Praktickým výstupem této práce je dotazníkové …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with quality of life in patient with diplopia. Its goal is to map areas of life, which are most influenced by diplopia. Introduction presents diplopia as a symptom. Further we discuss causes of diplopia and quality of life in patients with diplopia. Also we are talking about possible management of diplopia and how to prevent diplopia. Practical output of this thesis is a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Andrea Jeřábková
  • Oponent: Mgr. Zuzana Štěrbová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta