MUDr. Šárka Kárová, Ph.D.

Disertační práce

Psychosocial needs and quality of life of healthy siblings of pediatric oncology patients

Psychosocial needs and quality of life of healthy siblings of pediatric oncology patients
Anotace:
Tento v České republice pilotní projekt se zabývá psychosociálními potřebami zdravých sourozenců onkologicky nemocných dětí. Zaměřuje se na zjištění subjektivně vnímaných změn vztahu s rodiči, na informovanost o nemoci a léčbě a mechanismy zvládání silných emocí, které závažné onemocnění provázejí. Dále se zabývá kvalitou života a zkoumá možné problematické chování a výsledky porovnává s daty získanými …více
Abstract:
The aim of this pilot project in the Czech Republic is to explore psychosocial needs of healthy siblings of pediatric oncology patiens. It focuses on subjectively perceived changes in relationship with parents, information about disease and treatment and presence of strong emotions and coping strategies. Another aim is to describe quality of life and explore possible problem behavior and compare results …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 12. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Marcela Bendová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta