Petra Štěpánková

Bakalářská práce

Aplikace projektového řízení v procesním řízení projektů ze strukturálních fondů Evropské unie

The application of project management in the process management of the projects from the European Union structural funds
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na aplikaci nástrojů projektového managementu při zpracování projektů financovaných ze strukturálních fondů Evropské unie. V teoretické části práce jsou rozebrány základní pojmy a definice projektového managementu a řízení projektů, ale také metodiky a popis standardů projektového managementu. V praktické části je pak popsán projektový záměr a zpracována žádost modelového …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the application of project management tools in processing projects financed from the European Union structural funds. The theoretical part discusses the basic concepts and definitions of project management and project management, but also a description of standards and methodologies of project management. The practical part is devoted to the project plan and the processing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 9. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Hana Bartošová, CSc.
  • Oponent: Ing. Petr Wenzel

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS