Václav Navrátil

Diplomová práce

Toxicity Monitoring as an Instrument for Online Community Health Assurance

Toxicity Monitoring as an Instrument for Online Community Health Assurance
Anotace:
Tato práce vychází z výsledků stávajícího výzkumu v oblasti zpracování přirozeného jazyka (NLP) a využívá modely strojového učení ke zlepšení pracovního postupu správy komunit v open-source projektech. Správa komunity je důležitým úkolem a její úspěšnost má významný dopad na šíření a pověst každého takového projektu. Časově nejnáročnější částí správy komunity je detekce toxických zpráv, proto se tato …více
Abstract:
This work builds on the findings of existing research in the field of Natural Language Processing (NLP) and utilizes machine learning models to improve the community management workflow of Open-Source projects. Community management is an important task and its success has a significant impact on the proliferation and reputation of any Open-Source project. The most time consuming part of community management …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 2. 2023
  • Vedoucí: Filip Vencovský
  • Oponent: Tomáš Bruckner

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/88516