Renáta Pivodová

Bakalářská práce

Zpracování nových gramatických fenoménů v logické analýze přirozeného jazyka

New Grammatical Phenomena in Logical Analysis of Natural Language
Anotace:
Práce se zaměřuje na studium doposud nezpracovaných gramatických fenoménů v logické analýze nástroje synt. Jejím cílem je nástroj obohatit o implementaci analýzy těchto fenoménů. Prvním krokem práce bylo vybrat fenomény. Pro každý z nich byl vyhodnocen aktuální stav analýzy. Poté následovalo studium požadovaných výsledných konstrukcí a syntaktických stromů. Samotná implementace byla nakonec vyhodnocena …více
Abstract:
This work is focused on the study of previously unprocessed grammatical phenomena in the logical analysis of the synt tool. It aims to improve the tool by implementing an analysis of these phenomena. The first step of the process was to choose the phenomena. The current state of analysis has been evaluated for each one. This was followed by the study of the resulting structures and syntactic derivation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Pavel Rychlý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka