Tomáš Nikodym

Bakalářská práce

Hayek vs. Keynes: Příčiny a řešení Velké hospodářské krize (aplikace jejich metod na současnou krizi)

Hayek vs. Keynes: Coauses and solutions of the Great Depression and the application of their methods to the current crisis
Anotace:
Spor o účinnosti státních intervencí do ekonomiky existuje snad od nepaměti. Zvláště v období, kdy ekonomika prochází krizí je toto téma vždy o něco populárnější. Práce se vrací ke sporu dvou ekonomů, který se týkal státních zásahů a jejich dopadů na ekonomiku a také samozřejmě příčin a řešení Velké hospodářské deprese. Prvním účastníkem sporu je zástupce liberálního směru ekonomie Friedrich August …více
Abstract:
The controversy about the effectiveness of government interventions in the economy exists perhaps from time immemorial. Especially at a time when the economy is in crisis, this topic is always more popular. Essay returns to the dispute of two economists, which related to state intervention and its impact on the economy and of course, causes and solutions of the Great Depression. The first privy to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 10. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: Dalibor Dočkal
  • Oponent: Slavoj Czesaný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/27243