Radek Skalka

Diplomová práce

Studie cvičení orgánu krizového řízení „Ledovka“

A Study of the Exercise of the Crisis Management Authority "Ice Glaze"
Anotace:
Předložená diplomová práce se zabývá problematikou cvičení územních orgánů krizového řízení při zdolávání následků při výskytu ledovky. V první části jsou poskytnuty informace týkající se cvičení orgánů krizového řízení a fungování krizového štábu obce s rozšířenou působností v České republice. V další části jsou uvedeny následky při výskytu ledovky v území a poznatky a zkušenosti z odstraňování následků …více
Abstract:
The presented diploma thesis deals with the issue of exercise of local authority emergency management when coping with the ice glaze impacts. In the first part there is information on exercise of emergency management authority and emergency team operating in munici-pality with extended powers in the Czech republic. In the next part there are ice glaze im-pacts in the area, knowledge and experience …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: Vilém Adamec
  • Oponent: Antonín Krömer

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní plánování

Práce na příbuzné téma