Mgr. Jana Sedláčková, DiS.

Bakalářská práce

Práce s pohádkou v mateřské škole

Working with fairy tales in kindergarten
Anotace:
Práce na základě teoretických zdrojů reflektuje tři současné tendence v práci s pohádkou v předškolním věku dětí. Prostřednictvím sondy inspirované etnografickým výzkumným designem nabízí vhled do specifického prostředí činností, cílů, funkcí, ale i prožitků, vztahů a zvyků, které byly spojeny s pohádkami ve dvou běžných třídách mateřských škol. V analýze se práce soustředí na čtyři nejčastější činnosti …více
Abstract:
On the basis of theoretical sources this thesis reflects three current trends in working with fairy tales with preschool age children. Through the probe inspired by ethnographic research design it offers insight into the specific environment of activities, objectives, functions, but also experiences, relationships and habits that have been associated with fairy tales in two regular kindergarten classrooms …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta