Blanka Hanzlíková

Diplomová práce

Hodnocení přínosu informačního centra pro podporu cestovního ruchu

Assessment of the Tourist Information Centre's Contribution to the Support of Tourism
Anotace:
Diplomová práce se zabývá způsoby hodnocení přínosu turistických informačních center pro podporu cestovního ruchu. Analýza je provedena na konkrétním příkladu -- turistickém informačním centru agentury CzechTourism. Jednotlivé kapitoly obsahují činnosti TIC, A.T.I.C. ČR, CzechTourism, základní informace o příspěvkových organizacích a metody hodnocení efektivnosti v neziskovém sektoru. Praktická část …více
Abstract:
The Master's Thesis focuses on the ways of tourist information centres contribution to the support of the tourism. The analysis is demonstrated on the tourist information centre of CzechTourism. The chapters contain tourist information centre's activities, the information about the Association of Tourist Information Centres in the Czech Republic, about CzechTourism, basic facts about state-funded institutions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Liběna Jarolímková
  • Oponent: Jana Valentová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/46268