Bc. Gabriela Vlková

Master's thesis

Účinek a dlouhodobý efekt speciálního rehabilitačního programu na dechové funkce a únavu u pacientů po prodělaném onemocnění COVID-19

The Influence and Long-term Effect of Special Rehabilitation Program on Respiratory Function and Fatigue in Patients after COVID-19
Abstract:
Diplomová práce zkoumá dlouhodobý účinek speciálního ambulantního skupinového rehabilitačního programu u pacientů s přetrvávající symptomatologií po prodělaném onemocnění Covid-19. Výzkum probíhá na ambulantním pracovišti Kliniky tělovýchovného lékařství a rehabilitace Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Zaměřuje se na zjišťování míry únavy (podle hodnot Globálního indexu únavy dotazníku MAFS) a …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the long-term impact of the special outpatient group rehabilitation program on patients suffering from persistent symptoms after Covid-19 disease. The study takes place at the outpatient clinic of the Department of Sports Medicine and Rehabilitation at St. Anne’s University Hospital in Brno. It focuses on the examination of the level of fatigue (by the Global Fatigue Index …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2023

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 5. 2023
  • Supervisor: Mgr. Adam Vajčner
  • Reader: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta