Bc. Gabriela Vlková

Master's thesis

Účinek a dlouhodobý efekt speciálního rehabilitačního programu na dechové funkce a únavu u pacientů po prodělaném onemocnění COVID-19

The Influence and Long-term Effect of Special Rehabilitation Program on Respiratory Function and Fatigue in Patients after COVID-19
Anotácia:
Diplomová práce zkoumá dlouhodobý účinek speciálního ambulantního skupinového rehabilitačního programu u pacientů s přetrvávající symptomatologií po prodělaném onemocnění Covid-19. Výzkum probíhá na ambulantním pracovišti Kliniky tělovýchovného lékařství a rehabilitace Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Zaměřuje se na zjišťování míry únavy (podle hodnot Globálního indexu únavy dotazníku MAFS) a …viac
Abstract:
The diploma thesis deals with the long-term impact of the special outpatient group rehabilitation program on patients suffering from persistent symptoms after Covid-19 disease. The study takes place at the outpatient clinic of the Department of Sports Medicine and Rehabilitation at St. Anne’s University Hospital in Brno. It focuses on the examination of the level of fatigue (by the Global Fatigue Index …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2023
  • Vedúci: Mgr. Adam Vajčner
  • Oponent: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta