David Sedláček

Bakalářská práce

Master Data Management ve STORY DESIGN

Master Data Management in STORY DESIGN
Anotace:
Tato bakalářská práce představuje zpracování dynamického oboru Master Data Ma-nagementu, integrace zákaznických dat a dalších subdomén s tím pojmem spojených. Hlav-ním cílem práce je aplikace Master Data Managementu v konkrétním podniku. Dílčími cíli jsou analyzovat obecné postupy při tvorbě Master Data Managementu a vytvořit logickou posloupnost kroků k implementaci vyvozených pravidel v konkrétním …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the dynamic processing of Master Data Management, Cus-tomer Data Integration and other subdomains with the term connected. The main goal of the thesis is applying Master Data Management in a particular enterprise. Partial goals are to analyze general procedures in the creation of Master Data Management and to create a log-ical sequence of steps to implement the rules …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 11. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2020
  • Vedoucí: Soňa Karkošková
  • Oponent: Martin Potančok

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/79077