Bc. Natálie Kazdová

Bakalářská práce

Střevní mikrobiom a kolorektální karcinom

Gut microbiome and colorectal cancer
Anotace:
V této bakalářské práci se věnuji popisu střevního mikrobiomu, kolorektálního karcinomu a potenciálním vazbám mezi mikrobiálními entitami a vývojem rakoviny. Práce obsahuje složení a funkce střevního mikrobiomu a faktory, které jej ovlivňují. Shrnuji současné poznatky o imunologických mechanismech, které udržují vyvážený mikrobiální obsah ve střevě, roli probiotických bakterií v léčbě kolorektálního …více
Abstract:
I devoted this bachelor thesis to description of gut microbiome, colorectal cancer and potential relationships between microbial entities and cancer development. The thesis further describes composition and function of gut microbiome and factors that affect it. I summarize current understanding of immunological processes that keep balanced microbial environment in gut, function of probiotic bacteria …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Micenková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Matěj Hrala

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta