Bc. Natálie Kazdová

Bachelor's thesis

Střevní mikrobiom a kolorektální karcinom

Gut microbiome and colorectal cancer
Abstract:
V této bakalářské práci se věnuji popisu střevního mikrobiomu, kolorektálního karcinomu a potenciálním vazbám mezi mikrobiálními entitami a vývojem rakoviny. Práce obsahuje složení a funkce střevního mikrobiomu a faktory, které jej ovlivňují. Shrnuji současné poznatky o imunologických mechanismech, které udržují vyvážený mikrobiální obsah ve střevě, roli probiotických bakterií v léčbě kolorektálního …more
Abstract:
I devoted this bachelor thesis to description of gut microbiome, colorectal cancer and potential relationships between microbial entities and cancer development. The thesis further describes composition and function of gut microbiome and factors that affect it. I summarize current understanding of immunological processes that keep balanced microbial environment in gut, function of probiotic bacteria …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Lenka Micenková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Matěj Hrala

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta