Anežka KRAFTOVÁ

Bakalářská práce

Vývoj vztahu společnosti a zdravotně postižených. Majorita versus minorita.

The major society relationship development to the community of disabled people. Majority vs. minority.
Anotace:
Tato práce se zabývá charakterizací vztahu majority zdravé populace a minority zdravotně postižených. Práce se snaží odpovědět na otázky spojené s péčí o postižené.
Abstract:
This bachelor thesis describes the development of major society and handicaped people as they coexist together. The thesis tries to answer question of necessarity of care of handicaped people.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Vladimír Blažek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRAFTOVÁ, Anežka. Vývoj vztahu společnosti a zdravotně postižených. Majorita versus minorita.. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/