BcA. Kateřina Šikolová

Bakalářská práce

Restaurování papírové plastiky

Restoration of paper sculpture
Anotace:
Práce dokumentuje restaurátorský zásah na díle s názvem Boží hrob s plastikou Ježíše Krista vytvořenou technikou papírmašé, který je trvale uložen ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Text obsahuje kompletní restaurátorskou a fotografickou dokumentaci o provedených zásazích, a chemicko-technologickou zprávu. V druhé a třetí kapitole se autorka věnuje hledání podobných Božích hrobů …více
Abstract:
The bachelor thesis describes restoration treatment of The Grave of God with sculpture made from papier-maché. The artwork is stored in Valašské museum in Rožnov pod Radhoštěm. The text includes restoration and photographic documentation of treatment and results of chemical and technological analyses. In the first chapters the author deals with similar The Grave of God in Czech Republic and with history …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2014
  • Vedoucí: Mgr. art. Veronika Kopecká

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šikolová, Kateřina. Restaurování papírové plastiky. Litomyšl, 2014. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování