Bc. Pavel Kubíček

Diplomová práce

Využití dat dálkového průzkumu Země v agendě obce s rozšířenou působností

Use of remote sensing data on the agenda of the municipality with the enlarged scope of authority
Anotace:
Hlavním cílem této diplomové práce je zjistit, jaké jsou možnosti využití volně dostupných satelitních dat vhodných pro využití na malém území, což je v tomto případě správní obvod obce s rozšířenou působností Kuřim, a vytvořit mapovou aplikaci, která bude poskytovat výsledné tematické mapové vrstvy. V práci je teoreticky definováno, co je to dálkový průzkum Země (DPZ), jaké jsou možnosti využití dat …více
Abstract:
The main goal of this diploma thesis is to find out what are the possibilities of using freely available satellite data suitable for use in a small area, which in this case is the administrative district of the municipality Kuřim, and to create a map application that will provide the resulting thematic map layers. The thesis theoretically defines what is remote sensing (RS), what are the possibilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2021
  • Vedoucí: Ing. Kateřina Tajovská, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geografická kartografie a geoinformatika / Geografická kartografie a geoinformatika