Bc. Josef Košta

Master's thesis

Generování Progressive Web Apps s pomocí frameworku DotVVM

Generation of Progressive Web Apps using DotVVM framework
Abstract:
Cílem této práce je analýza standardů progresivních webových aplikací (PWA) a určení, které části PWA podporují platformy Android a iOS. Podle této analýzy je rozšířen framework DotVVM tak, aby s jeho pomocí bylo možné snadno vyvíjet PWA aplikace. V práci je uveden popis progresivních webových aplikací, frameworku DotVVM a také proces generování jednotlivých částí PWA. Dále je v rámci práce implementována …more
Abstract:
The goal of this thesis is an analysis of standards related to progressive web applications (PWA) and to decide which parts of PWA are supported by platforms Android and iOS. Framework DotVVM is then extended based on this analysis to provide an easy way to develop PWA applications with this framework. In this thesis, there is a description of progressive web applications, DotVVM framework and generation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 1. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 2. 2021
  • Supervisor: RNDr. David Gešvindr, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Karolína Dočkalová Burská

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Applied Informatics / Service Science, Management and Engineering