Thanh Tung Tran

Diplomová práce

Vývoj progresivní webové aplikace

Progressive web application development
Anotace:
Cílem diplomové práce je prozkoumání možností, které progresivní webové aplikace oblasti vývoje nabízí. Po rešerši progresivních webových aplikací byly stanoveny jejich požadavky a následně byly popsány metody pro jejich splnění. Součástí práce je také popis omezení progresivních webových aplikací vůči nativním aplikacím. Pro demonstraci progresivní webové aplikace je navržen a implementován prototyp …více
Abstract:
The main goal of this master’s thesis is to explore the possibilities that progressive web application in development offers. After research of progressive web applications, their requirements were defined and the methods needed for their fulfillment were described. The limitations of progressive web applications compared to native mobile applications were described as well. A prototype of progressive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2022
  • Vedoucí: Zuzana Šedivá
  • Oponent: Jan Pour

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/85002

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie