Bc. Iva Břízová

Bakalářská práce

Zveřejňování informací o obětech trestné činnosti po novele „náhubkového“ zákona: Ochrana osobnosti a svoboda projevu

Publication of information about victims of crime after the amendment to "the Muzzle Act": Protection of personality and freedom of expression
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o účincích „náhubkového“ zákona a jeho dopadu na způsob informování veřejnosti o kauzách z trestního řízení prostřednictvím sdělovacích prostředků. Práce vychází z ukotvení českého prostředí v konkrétním modelu mediálního systému a podrobné analýzy zákonných ustanovení „náhubkového“ zákona. Pozornost je věnována nejen výkladu tohoto zákona, ale i jeho aplikaci v praxi …více
Abstract:
This Bachelor´s thesis deals with the effects of the so called "Muzzle Act" ("the Law") and its impact on the way the general public is informed about criminal proceedings by mass media. The starting point of the thesis is the premise that the Czech legal environment is embedded in a given media system - this is reflected in an in-depth analysis of the provisions of the law included in the thesis. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2016
  • Vedoucí: doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií