Bc. Ewa Kožuszniková

Bachelor's thesis

Nová estetika podle Jamese Bridela

New Aesthetics according to James Bridle
Anotácia:
Bakalářská práce „Nová estetika podle Jamese Bridela“ představuje vznik a současný stav teorie „nové estetiky“. Jejími otázkami se zaobírá především bristký teoretik, spisovatel, nakladatel a technolog James Bridle. Základní myšlenky „nové estetiky“ představíme na vybraných příkladech z Bridleovy tvorby. „Nová estetika“ se v tomto pojetí stává symbolem určitého druhu zvláštní citlivosti a vnímání digitální …viac
Abstract:
Bachelor thesis „New Aesthetics according to James Bridle“ represents emergence and current status of the theory of the „new aesthetics“. British theorist, writer, publisher and technologist James Bridle is one of the first who coined this new term. The main ideas regarding „new aesthetics“ are presented on examples of his work. New aesthetics represents specific sensibility and perception of network …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2016
  • Vedúci: Mgr. Ondřej Krajtl
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Radim Ošmera

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
General Theory and History of Arts and Culture / Aesthetics

Práce na příbuzné téma