Bc. Tereza Pantůčková

Diplomová práce

Zvuk jako aktér - moc a organizace v prostoru nákupního centra

Sound as actor - power and organisaion of space in a shopping mall
Anotace:
Práce se zabývá zvukem jako materiálním aspektem prostoru, který přenáší a generuje kulturní významy. Reaguje na vizuálně zaměřené tendence vnímání jak v běžném životě, tak i u prací zabývajících se materialitou a její pozici ve společnosti, a obrací svou pozornost na přehlížené, až „neviditelné“ sluchové vjemy. Staví na konceptu soundscape R.M. Schafera, který se zabývá celostním zvukovým aspektem …více
Abstract:
This thesis deals with sound as the material apect of space, which transmits and generates cultural meanings. It responds to visually centered tendencies of perception, which are both in everyday life and materiality-based works, and it draws attention to the overlooked and sometimes even „invisible“ auditory sensations. It is based on the concept of soundscape by R.M. Schafer, which deals with the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Pospěch, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Fučík, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie