Petra BUBENÍČKOVÁ

Diplomová práce

Hodnocení regionální konkurenceschopnosti v krajích regionu soudržnosti Severovýchod z hlediska trhu práce

Evaluation of regional competitiveness of regions in North-East cohesion region from the point of view of the labour market
Anotace:
Diplomová práce se soustřeďuje na problematiku regionální konkurenceschopnosti v oblasti trhu práce. Hlavním cílem je zhodnotit konkurenceschopnost v krajích regionu soudržnosti Severovýchod. Nejprve se práce zabývá teoretickým vymezením regionální konkurenceschopnosti. Další část práce je zaměřena na stručnou socioekonomickou charakteristiku vybraného území a analýzu vybraných ukazatelů. Hlavní metodou …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on the issue of regional competitiveness in the labor market. The main objective is to evaluate competitiveness in the regions of the Northeast Cohesion Region. Firstly, the thesis deals with the theoretical definition of regional competitiveness. Another part of the thesis is focused on the brief socio-economic characteristics of the selected area and the analysis of selected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Bc. Šárka Palcrová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BUBENÍČKOVÁ, Petra. Hodnocení regionální konkurenceschopnosti v krajích regionu soudržnosti Severovýchod z hlediska trhu práce. Ústí nad Labem, 2018. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická