Andrea MRÁZOVÁ

Diplomová práce

Regionální konkurenceschopnost krajů v regionu soudržnosti Jihovýchod v oblasti trhu práce

Regional competitiveness of regions in Southeast cohesion region in the labour market
Anotace:
Diplomová práce na téma Regionální konkurenceschopnost krajů v regionu soudržnosti Jihovýchod v oblasti trhu práce se zabývá popsáním a zhodnocením regionální konkurenceschopnosti vybraných území pomocí analýzy a komparace. Hlavním cílem je zhodnotit konkurenceschopnost regionu soudržnosti Jihovýchod v porovnání s Českou republikou. Práce je rozdělena do několika kapitol a na začátku se zabývá teoretickým …více
Abstract:
The diploma thesis on Regional Competitiveness of Regions in the South-East Cohesion Region deals with the description and evaluation of regional competitiveness of selected areas through analysis and comparison. The main objective is to evaluate the competitiveness of the South-East Cohesion Region compared to the Czech Republic. The thesis is divided into several chapters and at the beginning deals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Bc. Šárka Palcrová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MRÁZOVÁ, Andrea. Regionální konkurenceschopnost krajů v regionu soudržnosti Jihovýchod v oblasti trhu práce. Ústí nad Labem, 2018. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická