Bc. Jana PFEFFEROVÁ

Diplomová práce

Hodnocení povodňového rizika v povodí Lužické Nisy

Evaluation of the flood risk in Lužická Nisa catchment area
Anotace:
Diplomová práce se zabývá hodnocením povodňového rizika v části povodí Lužické Nisy, konkrétně na území města Liberce. Teoretická část této práce se věnuje teorii povodňového rizika a metodám, které jsou v dnešní době používané pro jeho hodnocení. Součástí teoretické části je také popis zájmového území, stručný přehled významných povodňových událostí v tomto území a jeho protipovodňová ochrana. Praktická …více
Abstract:
This thesis deals with evaluation of flood risk in a part of Lužická Nisa catchment, concretely in Liberec. The theoretical part of this thesis treats of theory of flood risk and methods using by its assessment nowadays. In one part of this chapter is also characterization of chosen area, brief summary of significant past floods in this area and description of flood protection in Liberec. Practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 1. 2011
Zveřejnit od: 17. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2011
  • Vedoucí: doc. RNDr. Milan Trizna, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PFEFFEROVÁ, Jana. Hodnocení povodňového rizika v povodí Lužické Nisy. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.1.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 1. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geografie / Fyzická geografie a geoekologie