Stanislav WOLNÝ

Bakalářská práce

Elektronický podpis v podmínkách státní správy

Utilisation of the electronic signature in state administration
Anotace:
Hlavním cílem mé bakalářské práce je podat ucelený pohled na problematiku týkající se elektronického podpisu. Elektronický podpis je, dle mého názoru, jednou z technologií, kde lze očekávat výraznější rozšíření mezi odbornou i laickou veřejností. První část mé bakalářské práce je věnována popisu fungování elektronického podpisu, vysvětlení základních pojmů a platné legislativě. V druhé části se na …více
Abstract:
The main objective of this bachelor work is the electronic signature. The goal is provide a comprehensive view of the issues regarding the electronic signature. The electronic signature is, one of the technologies which can be more pronounced expansion of the professional and general public. The first part of my thesis are devoted to describing the operation of the electronic signature, the explanation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 8. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Tomáš Louda, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

WOLNÝ, Stanislav. Elektronický podpis v podmínkách státní správy. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Veřejná správa