BcA. Radim Zezulka, DiS.

Master's thesis

Orchestrální tělesa Národního divadla moravskoslezského a jejich klarinetové sekce

Orchestral ensembles of National moravian-silesian theatre and theirs clarinet sections
Anotácia:
Diplomová práce „Orchestrální tělesa Národního divadla moravskoslezského a jejich klarinetové sekce“ se v první části zaměřuje na divadlo z historického hlediska. Druhá kapitola pojednává o jednotlivých orchestrálních tělesech a jejich vývoji. Třetí kapitola se zabývá uměleckou činností orchestrálních těles a její kritikou. Čtvrtá kapitola uvádí jednotlivé klarinetové sekce od počátků divadla až po …viac
Abstract:
Diploma thesis „Orchestral ensembles of National moravian - silesian theatre and theirs clarinet sections“ in first chapter focuses on theatre in historical view. Second chapter is about individual orchestral ensembles and theirs evolution. Third chapter deals with artistic activities of orchestral ensembles and criticism. Fourth chapter presents each clarinet sections from the begining to the present …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedúci: prof. Mgr. Milan Polák
  • Oponent: doc. MgA. Vít Spilka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/rxnx8/

Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno

Faculty of Music

Master programme / odbor:
Art of Music / Clarinet Playing

Práce na příbuzné téma