Michal BROŽ

Bakalářská práce

Využití mechanismu DNSBL

DNSBL mechanism application
Anotace:
Cílem této práce je seznámení s mechanismem blacklistu využívající DNS (DNSBL), při kterém je kladen důraz na ochranu před nevyžádanými zprávami. Dále obsahuje analýzu praktického využití DNSBL na Ostravské univerzitě a následné porovnání využití s greylistingem. Podle výsledku provedené analýzy bylo rozhodnuto, zda je výhodné využívat tohoto mechanismu či nikoliv. Dále byly zjišťovány slabá místa …více
Abstract:
The aim of this work is to introduce blacklist mechanism using DNS (DNSBL) in which the emphasis is put on protection against spam. It also contains analysis of practical usage of DNSBL at University of Ostrava and subsequently comparison usage with greylisting. According to the result of finished analysis the decision was made whether it is advantageous to use this mechanism or not. The weakest points …více
 

Klíčová slova

email spam DNSBL blacklist greylisting
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 6. 2013
Zveřejnit od: 21. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Tomáš Sochor, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BROŽ, Michal. Využití mechanismu DNSBL. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.6.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 6. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Informatika