Ing. Marcel Ondroušek, DiS.

Diplomová práce

Spam a bezpečnost emailové komunikace v obchodní organizaci

Spam and Email Security in a Retail Company
Anotace:
Ve své diplomové práci se zabývám problematikou emailové komunikace se zaměřením na její ochranu proti nevyžádaným zprávám. Popisuji strukturu emailu i možná ohrožení plynoucí z přijetí nevyžádaných zpráv. V práci dále analyzuji konkrétní metody v boji proti těmto zprávám a upozorňuji na potenciální slabá místa, která mohou být pro organizaci nebezpečná. Dále provádím analýzu současného stavu emailové …více
Abstract:
The subject of my thesis lies in the area of email communication with focus on the filtration of unsolicited messages (SPAM). I have conducted an analysis of email structure and introduce the reader to the possible risks connected with spam. Furthermore, I analyze particular methods fighting SPAM with identification of their potential bottlenecks and weak spots which can prove dangerous for an organization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 9. 2008
  • Vedoucí: Ing. Antonín Vogeltanz
  • Oponent: Ing. David Svojš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Informační technologie a management

Práce na příbuzné téma