Bc. Veronika Buriánková

Diplomová práce

Modelování predikce časové řady návštěvnosti web domény pomocí dopředných neuronových sítí

Modelling of Prediction Time Series Visit of Web Domains by Feed-forward Neural Networks
Anotace:
Diplomová práce se zabývá návrhem modelu pro predikci návštěvnosti web domény upce.cz pomocí dopředných neuronových sítí. V první části je popsána základní charakteristika web miningu a zásadní poznatky z oblasti dopředných neuronových sítí. Další část práce zahrnuje popis předzpracování dat. Pro učení neuronové sítě je použita časová řada návštěvnosti webu upce.cz, která je pro potřeby učení upravena …více
Abstract:
This thesis describes the design model for predicting visit of web domains by feed-forward neural networks. The first section describes the basic characteristics of web mining and fundamental knowledge of the feed-forward neural networks. Another part includes a description of the preprocessing. For learning of the neural network is used time series visit of web domains upce.cz, which is adjusted using …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. Ing. Vladimír Olej, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Buriánková, Veronika. Modelování predikce časové řady návštěvnosti web domény pomocí dopředných neuronových sítí. Pardubice, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní