Bc. Kateřina Štěpánková

Diplomová práce

Modelování predikce časové řady návštěvnosti web domény pomocí RBF neuronových sítí

Modelling the Prediction of Time Series of the Website Traffic by RBF Neural Network
Anotace:
Diplomová práce se zabývá návrhem modelu pro predikci časové řady návštěvnosti domény upce.cz. Pro návrh modelu byly zvoleny neuronové sítě radiálně bazického typu. K predikci byly využity tři časové řady návštěvnosti různých délek. Cílem práce je navrhnout model pro predikci časové řady návštěvnosti www.upce.cz.
Abstract:
Thesis deals with modelling the prediction of time series of the upce.cz website traffic. Radial Basis Function were chosen for design models. Three time series of various length of the upce.cz website traffic were used for prediction. The aim is design models for prediction of time series of the upce.cz website traffic.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. Ing. Vladimír Olej, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Štěpánková, Kateřina. Modelování predikce časové řady návštěvnosti web domény pomocí RBF neuronových sítí. Pardubice, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní