Bc. Jan Sikora

Diplomová práce

Vybraný problém analytického zpracování a vizualizace big data

Spatial big data processing, analysis, and visualization
Anotace:
Předložená diplomová práce řeší problematiku Big Data z pohledu vizualizace ve webové kartografii. V teoretické části práce uvádí definici, postupy pro využívání a limitace Big Data. Zkoumá již vzniklé aplikace postavené nad Big Data v dopravní problematice. V praktické části se vytváří prototyp mapové aplikace zaměřený na dopravní nehodovost. Jsou analyzována data z Jednotného systému dopravních informací …více
Abstract:
This master’s thesis studies issues of Big Data in the area of visualization in the web cartography. In theoretical part, thesis lists definition, approaches to research and limitations of Big Data. It examines already created applications based on Big Data in the traffic management. In practical part, thesis suggests own prototypic map application focused on traffic accidents. I have analyzed data …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.
  • Oponent: RNDr. Lukáš Herman, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika

Práce na příbuzné téma