Bc. Yaroslav Golub

Diplomová práce

Silné a slabé stránky retailové nabídky Sberbank CZ a.s.

Strengths and weaknesses of the retail product offer of "Sberbank CZ"
Anotace:
Tato práce se věnuje charakteristice retailové nabídky Sberbank CZ. V první částí práce je obecný teoritický výklad o tom, co představuje retail, jeho druhy a trendy pomohajicí přitahovat jednotlivé klienty. Druhá část zahrnuje proces akvizice Volksbank, popis aktualní retailové nabídky Sberbank CZ, postavení banky na českém finančním trhu a porovnání s nejvice srovnatelnou bankou. Veškeré uvedené …více
Abstract:
This thesis it is devoted to the retail offer of Sberbank CZ. The first part of the thesis is a general theoretical statement about what retail is and about it’s types and trends that help to entice single clients. The second part consists of the process of acquisition of Volksbank, description of the actual Sberbank CZ’s offer, the bank's position on the Czech financial market and comparison with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jaroslav Tichý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní