Bc. Zdeněk Matěna

Bachelor's thesis

Dětská dopravní hřiště a jejich využití v dopravní výchově

Children's traffic playground and their use in transport education
Abstract:
Bakalářská práce „ Dětská dopravní hřiště a jejich využití v dopravní výchově“ se zabývá problematikou a využitím dětských dopravních hřišť při výuce dopravní výchovy dětí předškolního a školního věku prvního a druhého stupně základní školy. První část se věnuje dopravní výchově, jejímu obecnému pojetí, formám a cílům dopravní výchovy dětí, jako účastníků silničního provozu. Druhá část se zabývá samotnými …more
Abstract:
Bachelor's thesis "the children's traffic playground and their use in transport education" deals and the use of children's traffic playground in teaching pre-primary children education of transport and of school age, the first and second grade of elementary school. The first part is dedicated to educating, its transport to the general concepts, forms and the objectives of the education of children …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 5. 2011
  • Supervisor: doc. RNDr. PhDr. Mojmír Stojan, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training

Theses on a related topic