Mgr. Jana Kouřilová

Bakalářská práce

Motiv oběti ve vybraných dílech Karoliny Světlé

The Motive of a Victim in Certain Pieces of Karolina Světlá
Anotace:
ANOTACE Motiv oběti ve vybraných dílech Karoliny Světlé. Bakalářská diplomová práce se věnuje motivu oběti ve třech prózách Karoliny Světlé. Předkládá koncept chápání oběti z hlediska náboženského i společenského a propojuje jej s typem oběti v díle Karoliny Světlé. Pozornost je věnována také aspektům ovlivňujícím autorčiny postoje, názory i způsob tvorby. Na základě rozboru formální i obsahové stránky …více
Abstract:
The Motive Of A Victim In Certain Pieces Of Karolina Světlá. The bachelor's thesis devotes to the motive of a victim in three proses of Karolina Světlá. It presents the concept of perceiving the victim in religious and social context and connects in with the type of a victim in the piece of Karolina Světlá. It also pays attention to the aspects influencing the author's attitudes, ideas and the way …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Český jazyk a literatura