Vladimír BREBTA

Diplomová práce

Zátěžové a outdoorové aktivity jako prostředek pedagogické diagnostiky

Experiential and Outdoor Activities as means of Pedagogical Assessment
Anotace:
Práce se zabývá problematikou outdoorových aktivit v rámci pedagogické diagnostiky. Pokouší se vymezit zážitkovou pedagogiku v systému pedagogických věd, objasnit používané pedagogické metody a představit nejčastěji využívané zážitkově pedagogické, outdoorové aktivity a jejich přínos pro pedagogickou diagnostiku.
Abstract:
This paper deals with the issue of outdoor activities within the framework of pedagogical assessment. It tries to define education through experience in the system of pedagogical science, explain used pedagogical methods and introduce the most frequently used outdoor activities and their benefits to pedagogical assessment.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 3. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 4. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Svoboda Zdeněk
  • Oponent: PhDr. Arnošt Smolík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta
http://arl.ujep.cz/