Kateřina FILINGEROVÁ

Bakalářská práce

Celoroční program environmentální výchovy v učební přírodní zahradě v mateřské škole

Year-round environmental education program in close-to-nature garden in kindergarten
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vzděláváním dětí v zahradách mateřských škol. Cílem je pomocí různých aktivit motivovat děti i pedagogy k smysluplnému pobytu na zahradě, kterou škola má. Děti tak pomocí prožitků a zážitků dostávají do povědomí, co se v přírodě děje, proč se tak děje a jak se mají správně chovat, aby jim příroda dlouho vydržela a posloužila. Teoretická část je zaměřená na environmentální …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with learning, education and residence in kindergarten gardens. The aim is to motivate children and teachers to stay in the garden. Thus, through various experiences, children become aware of what is going on in nature, why is it happening and how they should behave properly, to help the nature last longer. The theoretical part is focused on environmental and ecological education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 10. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Roman Kroufek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FILINGEROVÁ, Kateřina. Celoroční program environmentální výchovy v učební přírodní zahradě v mateřské škole. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy