Bc. Martina Sychrová

Master's thesis

Modelování klimatické niky invazních druhů rostlin

Modelling climatic niche of invasive plant species
Abstract:
Tato diplomová práce si kladla za cíl namodelovat potenciální rozšíření severoamerických druhů dřevin v Evropě, k čemuž využila poznatky z invazní ekologie a teorie modelování rozšíření druhů. Na základě dat o výskytu druhů v Severní Americe společně s klimatickými proměnnými byl dvěma modelovacími metodami (Maxent a Random Forests) vytvořen soubor map zobrazující oblasti, ve kterých by se mohly druhy …more
Abstract:
The aim of this thesis was to create models of potential distribution of North American tree species in Europe by using knowledge of invasion ecology and species distribution modelling. A set of maps showing areas where the species could theoretically occur was created by two methods (Maxent and Random Forests) based on occurencies from North America and the climatic variables. The basic assumption …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 1. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 2. 2018
  • Supervisor: RNDr. Jan Divíšek, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta