Bc. Martina Sychrová

Diplomová práce

Modelování klimatické niky invazních druhů rostlin

Modelling climatic niche of invasive plant species
Anotace:
Tato diplomová práce si kladla za cíl namodelovat potenciální rozšíření severoamerických druhů dřevin v Evropě, k čemuž využila poznatky z invazní ekologie a teorie modelování rozšíření druhů. Na základě dat o výskytu druhů v Severní Americe společně s klimatickými proměnnými byl dvěma modelovacími metodami (Maxent a Random Forests) vytvořen soubor map zobrazující oblasti, ve kterých by se mohly druhy …více
Abstract:
The aim of this thesis was to create models of potential distribution of North American tree species in Europe by using knowledge of invasion ecology and species distribution modelling. A set of maps showing areas where the species could theoretically occur was created by two methods (Maxent and Random Forests) based on occurencies from North America and the climatic variables. The basic assumption …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 2. 2018
  • Vedoucí: RNDr. Jan Divíšek, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta