Bc. Štěpán Staňa

Master's thesis

Polohy lokativních médií

Situations of locative media
Abstract:
Lokativní média jsou média se zpětnou geografickou vazbou, která přináší nové možnosti v oblasti přemostění virtuálního a reálného prostoru. Práce sleduje jejich vývoj a ustanovení jejich disciplíny na základě dvou vývojových linií, které označuje jako afektivní a efektivní. První linie vychází z pozic mediálního umění a obnovených situacionistických strategií, které chápou prostor na základě afektu …more
Abstract:
Locative media are media with geographic feedback which brings new possibilities in bridging the virtual and real space. Our thesis pursues the evolution and establishment of discipline on the basis of two lines of development, which we call affective and effective. The first line is based on the position of new media arts and renewed situationistic strategies, which take place like affective variable …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2014
  • Supervisor: Mgr. Tomáš Staudek, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / Theory of Interactive Media

Theses on a related topic